Tuesday, October 2, 2007

Çka mendoni per bibliotekë elektronike ne Gostivar

Edhe pse libri i ka rendesin e vet, me zhvillimin e e teknologjisë informatike dhe informative bibliotekat klasike me libra kanë filluar të bëhen demode dhe në formë janë ato elektronike.